Realizacje

Realizacja robót drogowych

 • Konserwacja nawierzchni drogowej. Miejsce: Gdynia, ul. Wita Stwosza 6 - Komenda Portu Wojennego Gdynia.
 • Remont wejść na plażę w Gdańsku - Sobieszewie. - Urząd Morski w Gdyni
 • Wykonanie nawrotu do drogi ppoż przy budynku mieszkalnym przy ul. Gojawiczyńskiej 6 w Gdańsku. - LWSM "Morena"
 • Wykonanie remontu chodnika przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Wyrobka 5 w Gdańsku. - LWSM "Morena"
 • Wykonanie remontu chodnika przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Nałkowskiej 2 w Gdańsku. -  LWSM "Morena"
 • Zagospodarowanie terenów rekreacji w Gdyni:
Zadanie 1: Budowa placu do ćwiczeń przy ul. Borowikowej
Zadanie 2: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Modrzewiowej
Zadanie 3: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Skarbka i ul. Zwierzynieckiej

Nadzór inwestorski

 • Budowa PKMG Kosakowo w zakresie gazociągów i instalacji ługowniczej wraz z infrastrukturą techniczną łączącą obiekty instalacji położonych na klastrze A z klastrem B - Gas Storage Poland Sp. z o.o.

Projektowanie

 • Przebudowy zagospodarowania terenu Adgar Plaza One przy ulicy Postępu 15 w Warszawie - Adgar Group Sp. z o.o.,
 • Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania ulicy Lubelskiej i Szpitalnej do ronda Romana Dmowskiego - Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie,
 • Budowa ścieżki rowerowej na ul. Mechanicznej - Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie,
 • Budowa zatoki parkingowej przy jezdni drogi wewnętrznej położonej na działce 3055/11 w Krasnymstawie - Miasto Krasnystaw,
 • Budowa chodnika w ulicy Budowalnej w Chełmie - Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie,
 • Budowa chodnika przy ul. Cementowej w Rejowcu Fabrycznym - Miasto Rejowiec Fabryczny,
 • Przebudowa chodnika przy ulicy Fabrycznej wraz z przebudową zagospodarowaniem terenu ul. Robotniczej do budynku przy ulicy Fabrycznej 1 w Rejowcu Fabrycznym - Miasto Rejowiec Fabryczny,
 • Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy i przebudowy chodnika od ul. Deszczowej do ul. Polnej realizowana w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023 - zadanie nr 3 - Centrum Spotkań Międzypokoleniowych - Gmina Parczew,
 • Przebudowa zagospodarowania terenu Osiedla Polna realizowana w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023 - zadanie nr 3 - Centrum Spotkań Międzypokoleniowych - Gmina Parczew,
 • Tymczasowa Organizacja Ruchu - Bezwykopowa renowacja kolektora sanitarnego Morena w Gdańsku - GSG INDUSTRIA,
 • Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chełmie - Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie,
 • Budowa ulicy KD/D/07 (przedłużenie ulicy Koszarowej w Chełmie w kierunku Szkoły Podstawowej nr 7) – I Etap - Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie.

Zarządzanie inwestycjami drogowymi - kierownik budowy

 • Remont chodników przy ul. Dickmana 10 w Gdyni - Komenda Portu Wojennego Gdynia,
 • Modernizacja chodnika i drogi dla rowerów przy ul. Piłsudskiego w Gdyni - Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni,
 • Modernizacja chodników na terenie miasta Rumi w 2018 roku - Urząd Miasta Rumi.