Polityka prywatności

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) zapewniamy, że dbamy o Państwa dane osobowe.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paweł Bartosiewicz INŻYNIERIA DROGOWA z siedzibą w Gdyni, przy ul. Joachima Joachimczyka 2/3, 81-577 Gdynia, NIP 5632105523, REGON 364870503 (zwany dalej PBID). Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) RODO w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W szczególności Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty handlowej i obsługi ewentualnego przyszłego zamówienia oraz odpowiedzi na Państwa zapytania. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu dot. sprzedaży lub świadczenia usług świadczonych przez PBID. Dane osobowe będą przechowywane na zasadach i przez okres wynikający z obowiązków podatkowych oraz przedawnienia roszczeń. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Kontakt do Administratora danych osobowych: adres e-mail: biuro@pbid.pl.